kursus bina ummah
SAHSIAH BELIA (KBUSB)

Peneraju Pembangunan Insan Negeri Kelantan

PENGENALAN KBUSB

Kursus  ini bertujuan untuk membina generasi belia Kelantan agar dapat memahami dan menghayati Islam sebagai cara hidup selaras dengan hasrat Kerajaan Negeri Kelantan yang meletakkan dasar Membangun Bersama Islam.

objektif

Kursus Bina Ummah Sahsiah Belia (KBUSB)

01

Tasawwur Islam

Mendedahkan kepada peserta tasawwur Islam yang syumul.

02

Belia Islam

Membentuk jati diri peserta sebagai seorang belia Islam yang berpegang teguh dengan prinsip dan nilai0nilai agama.

03

Peranan Belia

Memberikan kesedaran kepada peserta tentang peranan belia Islam dalam menjadi asset penting pembangunan insan negeri Kelantan selari dengan hasrat kerajaan.

Kami sentiasa Bersama Anda

Jika ada persoalan atau perlukan bantuan, hubungi kami segera.