kursus bina ummah
TENAGA PENGGERAK
(KBUP)

Peneraju Pembangunan Insan Negeri Kelantan

PENGENALAN KBUTP

Kursus ini adalah bertujuan bagi memberi pendedahan mengenai strategi dan pendekatan dengan kemahiran mengendalikan program

objektif

Kursus Bina Ummah Tenaga Penggerak (KBUTP)

01

Keyakinan

Meberi peningkatan keyakinan dan kemahiran peserta mengendalikan aktiviti dalam latihan seperti Bengkel, Latihan Dalam Kumpulan (LDK), Perbincangan Dalam Kumpulan (PDK), Ceramah, Kuliah dan lain-lain.

02

Pengetahuan

Melengkapkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran tentang teknik-teknik latihan.

03

Input

Mebantu peserta memperolehi input-input mutakhir berkaitan dengan pendekatan dan pelaksanaan program.

Kami sentiasa Bersama Anda

Jika ada persoalan atau perlukan bantuan, hubungi kami segera.