PENGENALAN
YAYASAN AMANAH TOK KENALI

PENGENALAN DAN SEJARAH PENUBUHAN YAYASAN AMANAH TOK KENALI

TUJUAN PENUBUHAN YAYASAN AMANAH TOK KENALI

Tujuan utama penubuhan Yayasan Amanah Tok Kenali (YTK) Negeri Kelantan adalah bagi melaksanakan Program Bina Ummah (PBU) untuk dimanfaatkan kepada seluruh rakyat Negeri Kelantan Darul Naim.

Matlamat-YTK.png

MATLAMAT PENUBUHAN YAYASAN AMANAH TOK KENALI

Menjalankan program pembangunan ummah bagi meningkatkan dan melahirkan insan yang bertaqwa selaras Dasar Membangun Bersama Islam

Membantu dan menolong rakyat Negeri Kelantan yang cemerlang dalam pendidikan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana atau epringkat yang lebih tinggi di institusi pengajian tinggi di dalam Negara atau di luar Negara.

Memberi bantuan pendidikan dan kebajikan kepada seluruh rakyat Kelantan bagi meningkatkan taraf pendidikan dan kehidupan masyarakat

HUBUNGI YAYASAN AMANAH TOK KENALI

+601158724287