PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNITI & KHIDMAT MASYARAKAT (PPKKM)

Peneraju Pembangunan Insan Negeri Kelantan

PENGENALAN PPKKM

Program ini merupakan suatu program yang menumpukan perhatian kepada penglibatan masyarakat dalam pembangunan komuniti dan pemulihan dalam komuniti setempat melalui peningkatan penyertaan aktif Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO), pihak swasta, para sukarelawan, mewujudkan perkongsian bijak ke arah memenuhi agenda negeri di mana kebajikan adalah tanggungjawab bersama. Di samping itu, bahagian ini menggendalikan urusan pemberian geran serta bekerjsama erat dengna pihak NGO.

objektif

Kursus Bina Ummah Perdana (KBUP)

01

Sosio-Ekonomi

Mempertingkatkan kedudukan sosio-ekonomi komuniti miskin melalui berbagai aktiviti kerja komuniti serta memperluaskan program Pemulihan Dalam Komuniti.

02

Perkhidmatan

Meningkatkan program perkhidmatan dan pembangunan Pertubuhan Bukan Kerajaan (Kebajikan Sukarela) melalui khidmat nasihat dan bantuan kewangan.

03

Penglibatan

Menggalakkan penglibatan masyarakat dalam bidang kerja sosial dan khidmat masyarakat ke arah pembangunan kesukarelawan.

Porgram kemasyarakatan

sambutan aidilgitri bersama masyarakat orang asli

ziarah golongan yang memerlukan sokongan dan bantuan

usrah kelab sahabat yTK

Antara Program Pembangunan:

Kami sentiasa Bersama Anda

Jika ada persoalan atau perlukan bantuan, hubungi kami segera.