Seminar Pemikiran Islam Semasa (spis)

Peneraju Pembangunan Insan Negeri Kelantan

PENGENALAN SPIS

Seminar ini boleh dijadikan platform bagi membincangkan dan bermuzakarah mengenai pelbagai isu yang berbangkit di dalam masyarakat bagi mempertahankan tradisi pemikiran Islam.

objektif

Seminar Pemikiran Islam Semasa (SPIS)

01

Pemikiran

Mengenal pasti aliran pemikiran yang bertentangan dengan tradisi Islam.

02

Akidah

Memperkukuh gagasan akidah umat Islam dalam pelbagai aspek kehidupan mereka.

03

Persefahaman

Menggalakkan persefahaman dari segi pandangan dan tindakan dalam menghadapi isu-isu berkenaan serta mengenalpasti cara terbaik menangani krisis pemikiran umat Islam.

Wacana Pindaan Akta 164 Dan Kaca MataIslam

Forum RUU 164 vc RUU 355 Di mana sikap leka?

Seminar pemikiran islam syeikh daud al-fathoni

Seminar Waqaf Tunai

Antara Seminar pemikiran islam semasa:

Kami sentiasa Bersama Anda

Jika ada persoalan atau perlukan bantuan, hubungi kami segera.